ג/ 6675

ביטול דרך להולכי רגל - פסוטה

מטרת התוכנית


לבטל דרך להולכי רגל ע"מ לבטל את זכות המעבר
בהסכמת בעלי החלקות הנהנים מזכות המעבר.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: פסוטה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 09/05/1991 תאריך פרסום: 09/05/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3874. עמוד: 2366. שנה עברית: התשנא . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 25/03/1991 תאריך פרסום בעיתון: 25/03/1991.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 24/12/1990
החלטה בדיון באישור תכנית 29/10/1990
פרסום להפקדה ברשומות 05/08/1990 תאריך פרסום: 05/08/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3788. עמוד: 3537. שנה עברית: התשן . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 08/07/1990 תאריך פרסום בעיתון: 08/07/1990.
קבלת תכנית 07/04/1989

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1346 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 17335 ביטול דרך להולכי רגל - פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20721 ביטול דרך להולכי רגל - פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18336 ביטול דרך להולכי רגל - פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21579 ביטול דרך להולכי רגל - פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21088 ביטול דרך להולכי רגל - פסוטה שינוי
תוכנית ג/ 20910 ביטול דרך להולכי רגל - פסוטה שינוי צפייה