ג/ 11722

שינוי יעוד מחקלאי למגורים

מטרת התוכנית


לקבוע שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים התווית מערכת דרכים

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 12/09/2002 תאריך פרסום: 12/09/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5112. עמוד: 27. שנה עברית: התשסג . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 06/09/2002 תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2002. עיתון: עיתון יומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 11/08/2002
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 11/08/2002
החלטה בדיון באישור תכנית 27/05/2002
פרסום להפקדה ברשומות 01/11/2001 תאריך פרסום: 01/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5028. עמוד: 306. שנה עברית: התשסב . צפייה
הוגשו התנגדויות 16/10/2001
פרסום להפקדה בעיתונים 16/10/2001 תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/10/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/10/2001. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 12/09/2001
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 12/09/2001
החלטה בדיון בהפקדה 15/05/2000
קבלת תכנית 10/02/2000

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1346 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 258-0526749 שינוי יעוד מחקלאי למגורים כפיפות
תוכנית ג/ 20721 שינוי יעוד מחקלאי למגורים שינוי צפייה
תוכנית ג/ 17335 שינוי יעוד מחקלאי למגורים שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18336 שינוי יעוד מחקלאי למגורים שינוי צפייה
תוכנית ג/ 15154 שינוי יעוד מחקלאי למגורים שינוי צפייה
תוכנית ג/ 12653 שינוי יעוד מחקלאי למגורים שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20910 שינוי יעוד מחקלאי למגורים שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2002013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 27/05/2002
פרוטוקול הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגף המקרקעין רפי אשכנזי קרן קיימת לישראל