ג/ 12653

שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור ב'

מטרת התוכנית


1. שינוי יעוד הקרקע המוגדרת כחקלאית לשטח למגורים ב'.
2. להגדיר זכויות והוראות בניה למתן היתר בניה בתחום התכנית.
3. הקצאת שטח לדרכים.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 3.44 יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 18/02/2004 תאריך פרסום: 18/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5273. עמוד: 1927. שנה עברית: התשסד . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 15/02/2004 תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2004. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2004. עיתון: הארץ.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 19/01/2004
החלטה בדיון באישור תכנית 03/09/2003
לא הוגשו התנגדויות 13/08/2003
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 29/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות 16/06/2003 תאריך פרסום: 16/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5194. עמוד: 2782. שנה עברית: התשסג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 13/06/2003 תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2003. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2003. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 04/05/2003
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 04/05/2003
החלטה בדיון בוולק"ח 21/10/2002
החלטה בדיון בהפקדה 03/07/2002
קבלת תכנית 31/07/2001

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 11455 שינו יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11722 שינוי יעוד מחקלאי למגורים שינוי צפייה
תוכנית ג/ 1346 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 258-0526749 שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור ב' כפיפות
תוכנית ג/ 20721 שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור ב' שינוי צפייה
תוכנית ג/ 17335 שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור ב' שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18336 שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור ב' שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20910 שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור ב' שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2003020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 03/09/2003
פרוטוקול הורדה
155 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 21/10/2002
פרוטוקול הורדה
2002012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 03/07/2002
פרוטוקול הורדה
2002010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 05/06/2002
פרוטוקול הורדה