ג/ 13270

שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, פסוטה

מטרת התוכנית


א. שינוי יעוד קרקע המוגדרת כחקלאית לשטח מגורים. (2 יח"ד)
ב. להגדיר זכויות והוראות בניה למתן היתר בניה בתחום התכנית.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 0.54 יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 14/11/2004 תאריך פרסום: 14/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5343. עמוד: 448. שנה עברית: התשסה . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 24/10/2004 תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2004. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 24/10/2004. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 14/09/2004
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 14/09/2004
החלטה בדיון באישור תכנית 04/02/2004
לא הוגשו התנגדויות 19/11/2003
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/09/2003
פרסום להפקדה ברשומות 21/09/2003 תאריך פרסום: 21/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5226. עמוד: 4176. שנה עברית: התשסג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 19/09/2003 תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2003. עיתון: עיתון יומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 26/08/2003
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 26/08/2003
החלטה בדיון בוולק"ח 17/03/2003
החלטה בדיון בהפקדה 08/01/2003
קבלת תכנית 09/07/2002

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1346 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 20721 שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 17335 שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11269 שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18336 שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20910 שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, פסוטה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2004003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 04/02/2004
פרוטוקול הורדה
165 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 17/03/2003
פרוטוקול הורדה
2003001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 08/01/2003
פרוטוקול הורדה