ג/ 5465

ישוב קהילתי אבטליון

מטרת התוכנית


א. תתום השטח לפתוח מידי של הישוב אבטליון.
ב. קביעת אזורים לשימושים שונים בתחום התכנית.
ג. התווית רשת דרכים.
ד. קביעת הוראות בניה שוות המסדירות את מגורי האדם,
מבני ציבור מבני משק באזורים בהם מותרת הבניה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
תעסוקה (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: אבטליון

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 04/03/1990 תאריך פרסום: 04/03/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3748. שנה עברית: התשן . צפייה
קבלת תכנית 08/09/1985

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 8407 ישוב קהילתי אבטליון שינוי צפייה
תוכנית ג/ 10181 ישוב קהילתי אבטליון שינוי צפייה
תוכנית ג/ 9857 ישוב קהילתי אבטליון שינוי צפייה
תוכנית ג/ 12878 ישוב קהילתי אבטליון שינוי צפייה
תוכנית מש/ מק/ 9857/ 1 ישוב קהילתי אבטליון שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21707 ישוב קהילתי אבטליון החלפה צפייה