420-0713313

יער מודיעין

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית לשימור ופיתוח השטחים הפתוחים במרחב מודיעין, המהווים חלק מהמסדרון האקולוגי הארצי. אופיים, נופם וערכי הטבע והתרבות שבהם.

עיקרי הוראותיה


1. דיוק גבולות יער מודיעין, קביעה ופירוט של ייעודי קרקע, השימושים והפעילות היערנית והאחרות המתוכננת בכל אחד מסוגי היער עפ"י הוראות תמ"א 1.
2. קביעת הנחיות והוראות לשטחים הפתוחיםלסוגיהם, הכלולים בתחום התכנית.
3. שמירת תפקודו של המסדרון האקולוגי הארצי.
4. קביעת הנחיות והוראות בנושא טיילות, פנאי ונופש וקליטת קהל ביער- לשמירת טבע בשילוב עם חשיפה מבוקרת לציבור.
5. הסדרת כניסות, חניות וגישה לחניות כולל דרכי רכב, שבילי הולכי רגל, רוכבי אופניים וקביעת הנחיות עקרוניות לפיתוחם.

דברי הסבר


יער מודיעין מהווה חוליה חשובה ברצף השטחים הפתוחים שבמרכז הארץ, הפרוזדור האקולוגי החשוב ביותר של ישראל העובר מצפון לדרום לאורך הקו הירוק.
יער זה מצוי בחלק הצר של מחוז מרכז- בין יער בן-שמן מצפון ליער קנדה מדרום- וחשוב ביותר לשמר את רציפותו. במהלך 35 השנים האחרונות חלו בתחום התוכנית תמורות מרחיקות לכת. בתווך שבין כביש 1 לכביש 443 הצטמצם מאד היקף השטחים הפתוחים כתוצאה מפיתוח מאסיבי של בינוי עירוני, אזורי תעשיה ותעסוקה, בניית תשתיות, הרחבת כבישים ומסילות ברזל וכיו"ב.

תוכנית זו היא תוכנית מפורטת ליער מודיעין. התוכנית נועדה להבטיח את המשך תפקוד המסדרון האקולוגי במגוון שטחים פתוחים הכלולים בתחומה ותומכים זה בזה לכדי מערך שלם אחד, ומספקים שירותים שמקורם בערכי השטח: מגוון ביולוגי, חקלאות, מדע, ידיעת הארץ, חינוך, תיירות ופנאי.
כמו כן בהיבט החזותי- נופי: שמירה וטיפוח וייצוג של מגוון יחידות הנוף הנצפות מצירי תחבורה ראשיים בהיקף התוכנית, ובראשם כביש 1.

תכנית יער מודיעין מגדירה שטחי יער, שטחים פתוחים, שטחי חקלאות, נחלים וכן שטחים בהם מתרחשת פעילות קהילתית רחבה המקרבת את התושבים לטבע. התוכנית כוללת בחינה של סך השטחים בתחומה במבט רחב, רציפות וקישוריות עם השטחים הפתוחים הסובבים אותה, וכן קובעת הוראות ושימושים שיאפשרו המשך תפקוד המסדרון האקולוגי לצד אתרי עתיקות ומורשת, וכן המשך תפקוד השטחים החקלאיים הקיימים.
כחלק מעקרונותיה, התכנית מכוונת לחזק את תפקוד המסדרון האקולוגי, תוך שמירה על המופע הנופי ואופיו הפתוח של האזור, בין היתר באמצעות הסדרת דרכי היער וקביעת מוקדים נקודתיים לקליטת קהל.
התוכנית מדייקת את גבולות היער לאור שטחים מוגנים ומערכתיים מתוקף תמ"א 1, תכנית המתאר הכוללנית למודיעין-מכבים-רעות, תוכניות מתאר מחוזיות ומקומיות מאושרות, על פי מצב קיים בשטח, ובראיה ארוכת טווח למען הדורות הבאים.

התוכנית קובעת הוראות לסוגי היער השונים והוראות ממשקיות לטיפול ביער ולתחזוקתו, וכן הוראות בנושא של פנאי ונופש וקליטת קהל ביער.
התכנית אף מתייחסת לשבילי טיול ארציים ואחרים ומציעה עורף נופשי, חיבור של דרכי אופנים ושבילי הליכה,
שבראשם שביל ישראל.

שטח תוכנית יער מודיעין מהווה כולו צוואר בקבוק צר במיוחד במסדרון אקולוגי ארצי. זהו השטח הפתוח היחידי שנותר המחבר את השטחים הפתוחים מצפון (הדום שומרון) לאלו מדרום (הרי ירושלים). לא קיימות אלטרנטיבות נוספות מכיוון שממזרח ליער מודיעין פרושה גדר ההפרדה וממערב ליער מודיעין ליבה המיושב והמתועש של מדינת ישראל.
קיומו הכולל של המסדרון הארצי המרכזי של מדינת ישראל תלוי בחיבור זה בין צפון ודרום המתקיים בשטח יער מודיעין.
צוואר הבקבוק האקולוגי המתקיים ביער מודיעין נמצא תחת לחצי פיתוח והפרות אקולוגיות ברמה גבוהה ביותר כבר כיום. כך בנייה והרחבה של ישובים, מרכזי מסחר גדולים, תשתיות לאומיות וחקלאות. במצב הנתון צוואר הבקבוק ביער מודיעין לא מקיים קישוריות אקולוגית תקינה ואינו מהווה מסדרון אקולוגי אפקטיבי.
תוכנית יער מודיעין מתייחסת למצב מיוחד זה ומציעה עקרונות ומרכיבים יצירתיים בחלקם על מנת לקיים את המסדרון האקולוגי לצד שאר שירותי המערכת שהשטח נדרש לספק. לשם כך, ובשל המקרה הייחודי של יער מודיעין, נדרשים מספר צעדים חריגים שמטרתם הגנה ובקרה אקולוגיים שיאפשרו תפקוד המסדרון האקולוגי. יתרה מזאת, הדבר נכון במיוחד לעת הנוכחית בה מרבית המעברים האקולוגיים הכלולים בתוכנית יער מודיעין או שאינם קיימים עדיין או שאינם מתפקדים כנדרש.
לפיכך, בהתייחס לנושא החקלאות, נערך סיכום בין מנהל התכנון, משרד החקלאות וקק"ל:
א. כלל נושא הגידור של שטחי המרעה בשטח התוכנית ייבחן במשותף על ידי נציגי משרד החקלאות ואקולוג מטעם קק"ל. למען הסר ספק, אין מדובר בביטול הגידור, אלא בזיהוי ואיתור כשלים אקולוגיים נקודתיים ומתן פתרון מוסכם.
ב. שטחי המשבצת החקלאיים בשטח התוכנית וכלל הפעולות המתבצעות בשטחם, יאפשרו מעבר של בעלי חיים לשם שמירה על קישוריות אקולוגית תקינה ואפקטיבית. הדבר מתייחס לזיהום אור, זיהום רעש, מכשולים פיסיים ותשתיות. במידה ולא ניתן לקיים זאת, ישולב אקולוג מטעם קק"ל לבחינת המצב הקיים ומתן פתרונות מוסכמים.
ללא צעדים מיוחדים המתייחסים לייחודיות המקרה של יער מודיעין השטח לא יתפקד כמסדרון אקולוגי ולמעשה המסדרון האקולוגי המרכזי של ישראל ייקטע וייחדל להתקיים כמסדרון.

מקום התוכנית


מצפון לתוואי נחל איילון
ממערב למודיעין
ממזרח לכביש 1
מדרום ליער בן שמן

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע - הגדלה הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
סביבה ונוף נספח נופי-סביבתי הורדה
סביבה ונוף נספח נופי הורדה
תשתיות סילוק שפכים לעיר מודיעין - פרשה טכנית הורדה
מצב מאושר קומפילציית מצב מאושר הורדה
יחס לתכניות ארציות ומחוזיות נספח תכניות מתאר הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה 2022-03-27- מכתב נלווה לתנאי סף הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 27/06/2022 28 18
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 04/04/2022 28 18
קבלת תכנית 04/11/2021 19 14

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 פירוט צפייה
תוכנית תמא/ 23/ 16/ א/ 1 תמ"א חלקית ברמת תכנית מפורטת מסילת-ברזל נתב"ג-ירושלים בתוואי שער-הגיא קטע מערב כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 31/ א/ 13 תכנית מתאר ארצית - דרך מס' 6 - מכפר דניאל ועד קסם כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תתל/ 18 פרוייקט חשמול הרכבת כפיפות צפייה
תוכנית תתל/ 45/ א מתחמי תחזוקה ותפעול רכבת ישראל לוד ורג"מ כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 3/ 2/ ג תכנית מתאר מחוז המרכז-שינוי מס' 2/ ג-מודיעין פירוט צפייה
תוכנית מד/ 2020 תוכנית מתאר מקומית מודיעין שינוי צפייה
תוכנית מד/ 22/ 1 הוספת גושים וחלקות שנשמטו בהוראות התכנית התקפה מד/ 22, בית עלמין. ללא שינוי צפייה
תוכנית מר/ 1 הקצאת שטח לדרך בטחון בגבול המזרחי של מכבים - רעות. ללא שינוי צפייה
תוכנית 420-0438523 פארק טבע עירוני ענבה שינוי צפייה
תוכנית מד/ 20 אזור שרותים , מלאכה ותעשיה זעירה. שינוי צפייה
תוכנית מד/ 21 מודיעין - אזור תעסוקה מיוחדת ללא שינוי צפייה
תוכנית משמ/ 129 שינוי משבצות חקלאיות שינוי צפייה
תוכנית משמ/ 38/ גז תכנית מס' משמ/38(גז) שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב 08/08/2022
2022017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 11/07/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2022016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 27/06/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה