תמל/ 1095/ א

לוד צפון חלק א

מטרת התוכנית


הקמת רובע מגורים ותעסוקה בצפון העיר לוד הכולל 1,877 יח"ד, כ-1.066 מיליון מ"ר תעסוקה, מסחר ומלונאות, וכן מבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ותשתיות תחבורה.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט במסמכי התכנית.
2. מתן הוראות בניה להקמת הרובע הצפוני בלוד, הכולל את היעודים: מגורים ג', מגורים מסחר ותעסוקה, דיור מיוחד, תעסוקה, מלונאות, תחנת תחבורה ציבורית, תחבורה, מרכז תחבורה, מבנים ומוסדות ציבור, מבנים ומוסדות ציבור ותחבורה, שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, שטחים פתוחים ומתקנים הנדסיים, ככר עירונית, שביל, קרקע חקלאית, נחל/תעלת נחל, מסילה מאושרת, מפגש דרך-מסילה, מסילה ו/או טיפול נופי, דרך ו/או טיפול נופי, דרך מאושרת, דרך מוצעת וייעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת.
3. קביעת מגרשים להקמת מגורים בהיקף כולל של 204,058 מ"ר (1,877 יחידות דיור), תעסוקה בהיקף כולל של 900,001 מ"ר, מסחר בהיקף כולל של 124,474 מ"ר ומלונאות בהיקף כולל של 41,993 מ"ר.
4. קביעת הוראות לגבי טיפול במעברים מעל ומתחת למסילות הרכבת המזרחית והמערבית אשר בשטח התכנית והוראות לגבי הבינוי והפיתוח שבסמוך למסילות אלה.
5. קביעת הוראות והנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי למגרשים המיועדים לבניה ובכלל זה: קביעת שטחי בניה וגבהי בניה, מספר יחידות דיור ומספר יחידות הדיור הקטנות, דרישות חניה, פיתוח נופי, ומאפייני הבינוי.
6. קביעת קווי בניין למגרשים המיועדים לבניה.
7. קביעת הוראות לשמירה על הסביבה, ערכי טבע ועצים.
8. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
9. קביעת הוראות בדבר הפקעה.

דברי הסבר


תמל/1095/א כוללת בתוכה את חלקו המערבי של הרובע הצפוני החדש, הכולל שכונת מגורים חדשה של 1,877 יח"ד וכ-1.066 מיליון מ"ר לתעסוקה, מסחר ומלונאות המתוכננים בסביבת שתי תחנות הרכבת הקיימת והעתידית.
התכנית גם כוללת את מסילת הרכבת המזרחית (תת"ל 22) לרבות תחנת הרכבת החדשה לוד צפון, ואת מסילת הרכבת המערבית (תת"ל 33) לרבות תחנת גני אביב המוחבת ותחנת המטרו העתידה לקום בסמוך.
כמו כן, כוללת התכנית את המוקד המטרופוליני המתוכנן לקום לתחנת רכבת גני אביב ואת היכל התרבות החדש הסמוך לכיכר הפלמ"ח.

התכנית לרובע לוד צפון מכוונת להקמת רובע לודאי עירוני, משמעותי במרחב המטרופוליני והארצי ובעל איכויות מקומיות ייחודיות.
התכנית יוצרת את המתווה והעקרונות להקמת רובע עירוני בעל זהות עירונית מובהקת, מעורב שימושים, מגוון, עשיר בפעילות ואינטנסיבי המשלב מגורים, תעסוקה, מסחר ומבני ציבור ושטחים ציבוריים.

בהיבט האורבאני, התכנית מציעה רשת רחובות מרובת צמתים שמטרתה הראשית היא התגברות על הנתק שיוצרות מסילות הרכבת הקיימות וחיבור הרובע הצפוני למרכז העיר ולשכונות העיר הקרובות.
בהתאם לכך, התכנית קובעת את הקמתם של חיבורים המשכיים לרשת הרחובות העירוניים. חיבורים אלה יוקמו מעל ומתחת למסילות הרכבת וכחלק מתחנות הרכבת הקיימות והעתידיות.
כמו כן, התכנית מציעה פיתוח עירוני אינטנסיבי בכל רחבי הרובע הצפוני ובעיקר סביב תחנות המטרו העתידיות. פיתוח זה יתבסס על עירוב שימושים (מגורים, תעסוקה, מסחר, מבני ציבור), עוצמת בניה גבוהות,
מבנים מורכבים היוצרים דופן עירונית המגדירה את הרחובות ויוצרת לאורכם פעילות ומרחבים ציבוריים מגוונים המעוצבים באופן שתומך ומעודד הליכה ברגל, שימוש בתחבורה ציבורית ורכיבה על אופניים.

בהיבט הכלכלי, התכנית מכוונת למקסם את יתרונותיה היחסיים של לוד - קירבתה למטרופולין תל אביב ולנתב"ג, קירבתה לכבישים ראשיים (1, 6, 40) היותה מרכז רכבתי המפגיש את שתי מסילות הרכבת הראשיות.
כל אלה מהווים פוטנציאל להיותה של לוד מוקד תעסוקה במטרופולין גוש דן. בהתאם כך התכנית מציעה הקמתם של שטחי תעסוקה בהיקף משמעותי, אשר עתידים לתמוך בתוספת המגורים הגדולה המתוכננת בעיר
(הן בהתחדשות עירונית והן שכונות חדשות) ולהעניק לה איתנות ועצמאות כלכלית.

בהיבט התחבורתי, התכנית מגשימה את החזון העירוני ליצירת רשת של פארקים לינאריים לאורך מסילות הרכבת שיאפשרו לתושבים להגיע אל תחנות הרכבת ברגל ובאופניים ולבטל את תלותם ברכב הפרטי.
בנוסף, התכנית מציעה רשת של תחבורה ציבורית עתירת נוסעים המתבססת על שלושה מרכיבים:
-רכבת כבדה - הקמת תחנת רכבת חדשה "לוד צפון" על המסילה המזרחית (תת"ל 22) והרחבת תחנת הרכבת הקיימת "גני אביב" על מסילת הרכבת המערבית (תת"ל 33).
-מטרו - קו המטרו 1M מתוכנן לחבר את הרובע הצפוני של העיר למרכזה. הקו יעבור בתת הקרקע של הרחוב הראשי של הרובע, יחבר בין שתי תחחנות הרכבת הכבדה ולאורכו יוקמו שלוש תחנות מטרו.
-רכבת קלה - הקו החום עתיד גם הוא לחבר את הרובע הצפוני למרכז העיר ולעבור במפלס הקרקע של הרחובות הראשיים

בהיבט הנופי, התכנית כוללת את הסדרת נחל שפירים שלאורך מסילת הרכבת המערבית, את הקמתו של "הפארק המשולש" במפגש הרכבות המערבית והמזרחית
ואת הקמת רשת הפארקים הלינאריים המשלימה את רשת הרחובות העירונית.

התכנון הכולל של הרובע על כלל המרכיבים האורבאניים, הנופיים והתחבורתיים יעניקו לתושבים איכות חיים עירונית המבוססת על פיתוח אינטנסיבי, מרחב ציבורי עשיר, ומגוון של אפשרויות מגורים, תעסוקה וחוויות.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דיור מיוחד (יח"ד) 375 יח"ד יח"ד +375 יח"ד
דיור מיוחד (מ"ר) 11,200 מ"ר מ"ר +11,200 מ"ר
מגורים (יח"ד) 1,520 יח"ד יח"ד +1,520 יח"ד
מגורים (מ"ר) 132,472 מ"ר מ"ר +132,472 מ"ר
מסחר (מ"ר) 86,413 מ"ר מ"ר +86,413 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 618,331 מ"ר מ"ר +618,331 מ"ר

מקום התוכנית


תחום התכנית הוא בין מסילת הרכבת המערבית (תת"ל 33) לבין כביש 200 העתידי לבין בית הקברות הקיים ואזור התעסוקה הקיים. התכנית כוללת שטחים מצומצמים מעבר לגבולות עקרוניים אלה.

מסמכי התוכנית


קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
זכויות והוראות בניה XLS זכויות והוראות בניה XLS הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים חתומים
תנועה גיליון 2 - שלוש פאזות נת"צ/רק"ל - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
עקרונות תכנון רשת הרחובות העירונית - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
ניהול מי נגר חוברת - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי גיליון 3: חתכי בינוי - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
הליכים סטטוטוריים מצב מוצע על מצב מאושר ובהליכי תכנון - גיליון 1 - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
ביוב נספח ביוב - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף נוף 6: חתכי רחוב - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף נוף 2: תכנית - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי גיליון 2: מחייב לעניין מספר גרעיני המבנים בייעוד מגורים ג' - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף נוף 1: סכמות - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי גיליון 1: מחייב לעניין מספר גרעיני המבנים בייעוד מגורים ג' - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף נוף 3: חתכי רחוב - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
מים מים וביוב - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף נוף 4: חתכי רחוב - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
מים נספח מים - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף נוף 5: חתכי רחוב - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
ניהול מי נגר נספח ניהול מי נגר - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
ניקוז תחנת תדלוק לוד צפון - מסמך הידרולוגי סביבתי - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים בוגרים - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
שימור נספח שימור - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תשתיות נספח תכנון פינוי ושינוע אשפה פניאומטית - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח סקר עצים בוגרים - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור מסגרת צרכים ביקושים ופרוגרמה לשטחי תעסוקה - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
הליכים סטטוטוריים מצב מוצע על מצב מאושר ובהליכי תכנון - גיליון 2 - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף נספח סביבה - מגבלות ומטרדים - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תשתיות נספח חשמל - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
גובה מבנים ובטיחות טיסה גובה בינוי מאושר מעפ"י - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
מצב מאושר נספח מצב מאושר - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה גיליון 1 - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה גיליון 3 - ארבע פאזות רק"ל - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה בדיקת השלכות תחבורתיות - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
סביבה ונוף תסקיר סביבה - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תשתיות נספח אנרגיה - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור פרוגרמה לצורכי ציבור - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה גיליון 4 - תחבורה ציבורית - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה גיליון 3 - ארבע פאזות נת"צ - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה גיליון 3 - שלוש פאזות נת"צ/רק"ל - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה גיליון 2 - ארבע פאזות רק"ל - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תנועה גיליון 2 - ארבע פאזות נת"צ - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 4 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 4 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 4 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 4 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ותמ"ל - חתום לאישור ותמ"ל הורדה
תכתובת
תכתובות מצגת מענה יזם התכנית להתנגדויות חלק ב 24.12.20 הורדה
תכתובות מצגת התנגדות נת"ע 12.10.20 הורדה
תכתובות מצגת מענה יזם התכנית להתנגדויות 27.12.20 הורדה
תכתובות מצגת מענה יזם התכנית להתנגדויות חלק ג 24.12.20 הורדה
תכתובות מצגת מענה יזם התכנית להתנגדויות חלק א 24.12.20 הורדה
תכתובות נוסח פרסום אישור הורדה
תכתובות מצגת מענה יזם התכנית להתנגדויות 24.11.20 הורדה
תכתובות מצגת מענה יזם התכנית להתנגדויות 1.12.20 הורדה
תכתובות מצגת מענה יזם התכנית להתנגדויות 24.11.20 הורדה
תכתובות מצגת מתנגד משפחת אבו לבן 13.10.20 הורדה
תכתובות מצגת מתנגד יעקב חלובה ולילי נכסים 13.10.20 הורדה
תכתובות מצגת מתנגד גב ים 13.10.20 הורדה
תכתובות מצגת מתנגד אילות השקעות 13.10.20 הורדה
תכתובות מצגת מענה יזם התכנית להתנגדויות 13.10.20 הורדה
תכתובות מצגת הקדמה שניה להתנגדויות 13.10.20 הורדה
תכתובות מצגת התנגדות תחנת שערי המרכז 13.10.20 הורדה
תכתובות מצגת מענה יזם התכנית להתנגדויות 12.10.20 הורדה
תכתובות מצגת התנגדות רשת 12.10.20 הורדה
תכתובות מצגת התנגדות רכבת ישראל 12.10.20 הורדה
תכתובות מצגת מענה יזם התכנית להתנגדויות - 3 שקפים שתוקנו 12.10.20 הורדה
תכתובות מצגת התנגדות אברהם ואילן יוחנן מתנגד 35 29.10.20 הורדה
תכתובות החלטת ביניים מס' 2 הורדה
תכתובות החלטת ביניים מס' 1 הורדה
תכתובות מצגת מענה להתנגדויות הורדה
תכתובות החלטת ביניים מס' 5 הורדה
תכתובות החלטת ביניים מס' 4 הורדה
תכתובות החלטת ביניים מס' 3 הורדה
תכתובות מצגת מענה יזם התכנית להתנגדויות 29.9.20 הורדה
תכתובות מצגת הקדמה להתנגדויות 29.9.20 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 14/04/2023 תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2023. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2023. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2023. עיתון: עיתון מקומי א. 22 15
התכנית אושרה 23/03/2023 22 15
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 23/03/2023 22 15
פרסום לאישור ברשומות 23/03/2023 תאריך פרסום: 23/03/2023. מס' ילקוט פרסומים: 11226. עמוד: 4960. שנה עברית: התשפג . 22 15 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 19/03/2023 22 15
החלטה בדיון באישור תכנית 30/06/2022 22 15
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 30/06/2022 22 15
החלטה בדיון בהתנגדויות 30/06/2022 22 15
הוגשו התנגדויות 12/08/2020 22 15
פרסום להפקדה בעיתונים 12/06/2020 תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2020. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2020. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2020. עיתון: ישראל היום. 22 15
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 10/06/2020 22 15
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 03/06/2020 22 15
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 03/06/2020 22 15
החלטה בדיון בהפקדה 12/06/2019 22 15
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 28/05/2019 22 15
קבלת תכנית 28/05/2019 22 15

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 4/ 2 תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 47/ ד/ 1 כביש 200 - כביש עורקי עירוני מערב לוד ומערכת מים שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 22 מסילה מזרחית שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 33 מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 72/ ב רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו החום"-מקטע מזרחי שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 101/ א תת"ל 101/א - קו מטרו M1S ללא שינוי צפייה
תוכנית תממ/ 3/ 21/ 29 לוד שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021054 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 14/12/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021037 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 30/06/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021023 ועדה ארצית - וועדת משנה להתנגדויות של הותמ"ל 30/06/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021021 ועדה ארצית - וועדת משנה להתנגדויות של הותמ"ל 22/06/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021020 ועדה ארצית - וועדת משנה להתנגדויות של הותמ"ל 08/06/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021018 ועדה ארצית - וועדת משנה להתנגדויות של הותמ"ל 18/05/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021013 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 24/03/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021006 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 27/12/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
217 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 10/12/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
216 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 01/12/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
215 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 24/11/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
205 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 27/10/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
202 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 13/10/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
203 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 12/10/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
218 ועדה ארצית - שימוע התנגדויות / השגות בפני חוקר 29/09/2020
סדר יום הורדה
199 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 22/09/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
200 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 22/09/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019017 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 12/06/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019017 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 12/06/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019014 ועדה ארצית - ועדה למתחמים מועדפים לדיור - שולחן עגול 31/01/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2019014 ועדה ארצית - ועדה למתחמים מועדפים לדיור - שולחן עגול 31/01/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2019014 ועדה ארצית - ועדה למתחמים מועדפים לדיור - שולחן עגול 31/01/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2019014 ועדה ארצית - ועדה למתחמים מועדפים לדיור - שולחן עגול 31/01/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 19/03/2023 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 15/03/2023 הורדה
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט/ים בתחום התכנית 15/03/2023 הורדה