619-0539304

מגרש 26 רחוב פעמונית 3 להבים

מטרת התוכנית


- הגדלת זכויות בניה
- שינוי קו בנין עבור בנייה קיימת.

עיקרי הוראותיה


- הגדלת סה"כ זכויות בניה מ- 40% ל- 70% שטח עיקרי ועוד שטח שירות לחניה, בכיפוף לתוכנית המתאר מס' 5/101/02/16 לפי סע' 62א(ג) לחוק.
- שינוי קו בנין צדדי לפי קונטור מבנה קיים לפי סע' 62א'(א)(4) לחוק.

דברי הסבר


התכנית מוסיפה זכויות בניה ומסדירה קווי בניין לבניה הקיימת בפועל

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 1 יח"ד +1 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 354 מ"ר +224 מ"ר +130 מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר נספח מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חוות דעת לפי סע' 96א חוות געת מהנדס הוועדה המקומית סרוקה הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת לעניין סמכות סרוקה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 05/11/2018 תאריך פרסום: 05/11/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7979. עמוד: 2450. שנה עברית: התשעט . 10 6 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 05/11/2018 10 6
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 22/10/2018 10 6
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 03/07/2018 10 6
פרסום להפקדה ברשומות 09/05/2018 תאריך פרסום: 09/05/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7793. שנה עברית: התשעח . 10 6 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 07/05/2018 9 5
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 08/08/2017 2 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 16/ 02/ 101/ 2 שינוי הוראות בעניין בריכות שחיה פרטיות כפיפות צפייה
תוכנית 16/ 02/ 101/ 5 תכנית מיתאר חדשה - להבים כפיפות צפייה
תוכנית 16/ מק/ 2002 בינוי בריכות שחיה פרטיות ע"י שינוי קו בנין קדמי - להבים כפיפות צפייה
תוכנית 7/ 03/ 188/ 11 שינוי בהנחיות בניה - הקמת מחסנים + חצרות משק כפיפות צפייה
תוכנית 7/ 03/ 188/ 3 להבים שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום 03/07/2018
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 22/10/2018 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 07/05/2018 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 22/10/2018 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 07/05/2018 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 22/10/2018 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 07/05/2018 הורדה