619-1147487

מגרש 217, רחוב לוטם 8 להבים

מטרת התוכנית


שינוי קווי בניין בתחום תא שטח מס' 217, להבים.

עיקרי הוראותיה


- שינוי קווי בניין לפי המבנה הקיים בהתאם לסעיף 62א(א)(4) לחוק.

דברי הסבר


התכנית מסדירה קווי בניין לבניה הקיימת בפועל.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 1 יח"ד +1 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 229.43 מ"ר +229.43 מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
מסמכים
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום ע"י מודד הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 26/12/2022 3 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 16/ 02/ 101/ 5 תכנית מיתאר חדשה - להבים כפיפות צפייה
תוכנית 16/ 02/ 101/ 2 שינוי הוראות בעניין בריכות שחיה פרטיות כפיפות צפייה
תוכנית 16/ מק/ 2002 בינוי בריכות שחיה פרטיות ע"י שינוי קו בנין קדמי - להבים כפיפות צפייה
תוכנית 7/ 03/ 188/ 11 שינוי בהנחיות בניה - הקמת מחסנים + חצרות משק כפיפות צפייה
תוכנית 7/ 03/ 188/ 3 להבים שינוי צפייה