גנ/ 16301

הרחבת אזור תעשיה , מג'דל שמס

מטרת התוכנית


הרחבת שטח אזור תעשיה קיים.

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד שטח לתעשייה.
קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.
מתן נגישות לתא שטח 1.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 10,368 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 01/06/2010 תאריך פרסום: 01/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6093. עמוד: 3194. שנה עברית: התשע . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 16/04/2010 תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2010. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2010. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 07/03/2010
החלטה בדיון באישור תכנית 30/12/2009
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/08/2009
פרסום להפקדה ברשומות 11/08/2009 תאריך פרסום: 11/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5986. עמוד: 5283. שנה עברית: התשסט . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 31/07/2009 תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2009. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 07/07/2009
החלטה בדיון בהפקדה 16/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/05/2006
קבלת תכנית 25/04/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6192 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 8468 אזור תעשיה, שינוי לתקנון לתכנית ג / 6192 , מגדל שמס שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 21741 הרחבת אזור תעשיה , מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19849 הרחבת אזור תעשיה , מג'דל שמס שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009032 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 30/12/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2006017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 16/10/2006
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 22/03/2010 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 08/07/2009 הורדה