351-0504928

מ/346 - הגדרת זכויות בניה לנחלות ומגרשי בן ממשיך, עמיקם

מטרת התוכנית


הסדרת שטחי הבניה לנחלות ע"י הגדרת זכויות בניה, תוספת יחידת דיור לנחלה 30, הסדרת זיקות הנאה וקביעת הוראות בניה.

עיקרי הוראותיה


א) קביעת שטחי בניה (עיקרי ושרות).
ב) קביעת הוראות בניה.
ג) הסדרת דרך קיימת.
ד) הסדרת גבולות המגרשים והנחלות.
ה) הסדרת זיקות הנאה המשמשות גישה לתאי שטח 5, 111M, 112M.
ו) תוספת יחידת דיור לנחלה 30.

דברי הסבר


תכנית מ/231 שאושרה בשנת 1996 ועסקה בהרחבת הישוב עמיקם, הקטינה שלא במתכוון את שטחי הבניה במגרשי מגורים של בנים ממשיכים/בעלי מקצוע ל-200 מ"ר, כאשר תכנית ג/922 שאושרה קודם לכם (1983) הגדירה 45% שטחי בניה כוללים. כמו כן, ביטלה זכויות הבניה שהוקנו לנחלה מס' 30 בתכנית מ/216א שאושרה זמן קצר בלבד לפני אישור מ/231.
תכנית זו עוסקת בהסדרת שטחי הבניה לנחלות ע"י הגדרת זכויות בניה כשאר המגרשים בישוב. כמו כן, התכנית מציעה הסדרה של מבנים שנבנו בחריגה מקווי בניין וקווי מגרש, קביעת הוראות בניה וכן הסדרת הזכויות לנחלה 30.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דירות קטנות (יח"ד) 275 יח"ד +275 יח"ד יח"ד
דירות קטנות בישובים כפריים (יח"ד) 5 יח"ד +5 יח"ד יח"ד מגורי הורים בנחלות בהיקף של 55 מ"ר שלא נספרות בלוח 2 של תמ"א/35
מגורים (יח"ד) 26 יח"ד +25 יח"ד +1 יח"ד תוספת יח"ד במגרש 30N. כולל יחידות הדיור הקטנות
מגורים (מ"ר) 10,289 מ"ר +4,000 מ"ר +6,289 מ"ר מגורים בישוב כפרי + מגרש של בייעוד מגורים א'
תעסוקה (מ"ר) 2,500 מ"ר +2,500 מ"ר מ"ר 500 מ"ר לשמושי פל"ח ב-5 נחלות

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום לאישור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום לאישור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע - הגדלה-חתום לאישור הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 02/12/2018 11 4
פרסום לאישור בעיתונים 16/11/2018 תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2018. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2018. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2018. עיתון: עיתון מקומי א. 11 4
פרסום לאישור ברשומות 14/11/2018 תאריך פרסום: 14/11/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7988. עמוד: 2663. שנה עברית: התשעט . 11 4 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 12/11/2018 11 4
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 11/11/2018 11 4
החלטה בדיון בהתנגדויות 25/07/2018 9 4
הוגשו התנגדויות 09/05/2018 9 4
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/05/2018 9 4
פרסום להפקדה בעיתונים 18/04/2018 תאריך פרסום בעיתון: 17/04/2018. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 17/04/2018. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2018. עיתון: עיתון מקומי א. 9 4
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 18/04/2018 9 4
פרסום להפקדה ברשומות 28/03/2018 תאריך פרסום: 28/03/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7746. עמוד: 6634. שנה עברית: התשעח . 9 4 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 26/03/2018 9 4
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 21/03/2018 9 4
החלטה בדיון בהפקדה 13/09/2017 3 1
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 02/07/2017 3 1
קבלת תכנית 05/03/2017 3 1

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית חפאג/ 922 עמיקם שינוי
תוכנית מ/ 142 הרחבה ושינוי לתכנית המאושרת - עמיקם. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 216 שינוי סיווג במגרשים קיימים ותוספת מגרשים בעמיקם. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 216/ א שינויים במגרשים קיימים ותוספת מגרשים בעמיקם. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 231 הרחבת מושב עמיקם. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 231/ א תשתיות להרחבת מושב עמיקם. כפיפות צפייה
תוכנית מ/ 352 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 351-0715326 מ/346 - הגדרת זכויות בניה לנחלות ומגרשי בן ממשיך, עמיקם שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 25/07/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 13/09/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 12/11/2018 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 26/03/2018 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אדלר אייל הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דוידסון שושנה הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סולומון שאול בשם מושב עמיקם הורדה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סמית גלקין עליזה הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סמית קולין הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פרי לאה מהנדסת הועדה המקומית מנשה-אלונה הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רוזן חיים הורדה
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שולב רחל הורדה
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שולב רחל הורדה