504-1015486

הר/מק/2526 - הזורע 46 כפר שמריהו

מטרת התוכנית


הוספת 1 יח"ד למצב המאושר, סה"כ 2 יח"ד בחלקה בשטח של כ-2 דונם, ללא תוספת זכויות בניה.

עיקרי הוראותיה


1. הוספת 1 יח"ד למצב המאושר, סה"כ 2 יח"ד במצב מוצע.
2. קביעת זכויות בניה לפי תכנית תקפה קודמת.
3. שינוי קו בניין צדי מ-7.0 מ' ל-4.0 מ' כנהוג בשאר חלקי העיר.
4. שינוי קו בניין לבריכות שחייה מ-4.0 מ' ל-1.0 מ' נטו למעבר (לא כולל גדר/ קיר).
5. קביעת הוראות בינוי לחצר אנגלית/ מונמכת עד למרחק של 1 מ' מקו גבול חלקה.

דברי הסבר


תוכנית זו מוסיפה יחידת דיור אחת ללא תוספת זכויות למצב הקיים בחלקה 228 (סה"כ 2 יח"ד).
שטח החלקה כ-2 דונם. 2 יח"ד בחלקה זו מהווים צפיפות של 1 יח"ד לדונם כנהוג בכפ"ש.

רקע:
תוכנית הר/1935 (תוקף 27.01.2004) חילקה את שטח בית הספר האמריקאי בין היתר לחלקות מגורים של בין 1 ל-1.5 דונם. בתוכנית הר/1935 חלקה 228 היתה שתי חלקות (5-א+6-א) בשטח כולל של כ-2 דונם ועל כל חלקה מותר היה לבנות יח"ד אחת, סה"כ 2 יח"ד.

תוכנית הר/מק/1935/א (תוקף 22.01.2009) איחדה את שתי החלקות מתוכנית הר/1935 לחלקה אחת בשטח של כ-2 דונם עליה מותר לבנות יח"ד אחת בלבד (במקום 2 בתוכנית הר/1935) בזכויות בניה של 800 מ"ר שטח עיקרי.

תוכנית זו מבקשת כאמור לעיל להחזיר את הצפיפות לפי תוכנית הר/1935: 2 יח"ד על חלקה 228 בשטח של כ-2 דונם ללא שינוי בזכויות הבניה.

מקום התוכנית


מגרש ריק ברחוב הזורע, כפר שמריהו.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
שמירה על עצים בוגרים הורדה
תנועה הורדה
ביוב וניקוז הורדה
בינוי הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
זכויות בניה מאושרות הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
מסמכים
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מוצע חתום ע"י המודד הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 14/02/2023 18 7

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית הר/ 1635/ א לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 1914 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 1914/ א כפר שמריהו - ביטול הגבלת בן משפחה שינוי צפייה
תוכנית הר/ 1935 מגורים כפר שמריהן (בית הספר האמרקאי) החלפה צפייה
תוכנית הר/ 1993 בריכות שחיה פרטיות שינוי צפייה
תוכנית הר/ 2232 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ מק/ 2151 הוראות תכנון הממשק בין מגרשים פרטיים לשטחים ציבוריים שינוי צפייה
תוכנית הר/ 410/ א כפר שמריהו כפיפות צפייה
תוכנית הר/ מק/ 1935/ א איחוד וחלוקת מגרשים החלפה צפייה