504-0359497

הר/מק/2368- סמטת האלון, כפר שמריהו

מטרת התוכנית


הרחבת סמטת האלון והארכתה לשם שיפור גישה למגרשים סמוכים ואפשרות למעבר תשתיות.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי ייעוד משטח חקלאי ב' ומגורים לדרך מוצעת.
2. קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה.
3. קביעת הוראות להפקעה ורישום שטחים ציבוריים.
4. קביעת הוראות למעבר תשתיות.
5. הריסת גדרות/מבנים מתחום הדרך המוצעת בבנייה חדשה.

דברי הסבר


מטרת תכנית זו- הרחבת והארכת דרך סמטת האלון בכפר שמריהו.
התכנית אינה משנה זכויות בנייה.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תנועה נספח תנועה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
טבלת שטחים טבלת הפקעות הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
התנגדויות התנגדות דניאל וייס הורדה
התנגדויות התנגדות קצא"א הורדה
התנגדויות התנגדות בשם זהבי אורנה וישראל הורדה
התנגדויות התנגדות בשם זהבי אורנה וישראל הורדה
התנגדויות התנגדות תשתיות נפט ואנרגיה הורדה
פרוטוקול / החלטות החלטת ועדה מקומית למתן תוקף בכפוף לשינויים הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 18/04/2018 30 21
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 18/04/2018 30 21
פרסום לאישור בעיתונים 23/03/2018 תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2018. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2018. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2018. עיתון: עיתון מקומי א. 30 21
פרסום לאישור ברשומות 12/03/2018 תאריך פרסום: 12/03/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7727. עמוד: 6198. שנה עברית: התשעח . 30 21 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 11/03/2018 30 21
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/07/2016 28 19
פרסום להפקדה בעיתונים 29/07/2016 תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2016. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2016. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2016. עיתון: עיתון מקומי א. 28 19
פרסום להפקדה ברשומות 28/07/2016 תאריך פרסום: 28/07/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7310. עמוד: 9014. שנה עברית: התשעו . 28 19 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 20/07/2016 28 19
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 31/01/2016 28 19

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 36 תמא/ 36 - מפת מפתח כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 36/ א תכנית מתאר ארצית 36-שינוי א-לתקשורת מתקנים קטנים כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 5 תכנית מתאר מחוזית - מחוז תל אביב כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 1459 תכנית מס' 1459 שינוי
תוכנית הר/ 1635 תוכנית מס' הר/1635 כפיפות
תוכנית הר/ 1914 קביעת הוראות ותנאים הנוגעים לבנית מרתפים והשמוש בהם בכפר שמריהו. כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 1914/ א כפר שמריהו - ביטול הגבלת בן משפחה שינוי צפייה
תוכנית הר/ 1993 בריכות שחיה פרטיות כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 2134 קביעת 3 יח"ד בחלקות שינוי צפייה
תוכנית הר/ 2232 הוראות למרתפים באזורי מגורים בכפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ 253/ א תכנית מס' 253א' תכנית מספר 253/ א שינוי
תוכנית הר/ מק/ 1635/ ב פירוט והבהרה של הוראות תכנית הר/ 1635/ א כפיפות צפייה
תוכנית הר/ מק/ 1942 שינוי הוראות בדבר אפשרות תוספת יח"ד באזור חקלאי ב שינוי צפייה
תוכנית הר/ מק/ 2151 הוראות תכנון הממשק בין מגרשים פרטיים לשטחים ציבוריים כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 410/ א כפר שמריהו שינוי צפייה
תוכנית הר/ 627 תכנית מפורטת מס' 627 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית הר/ 0222/ 92002 הר/מק/2368- סמטת האלון, כפר שמריהו ערר על

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015036 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב 31/07/2016
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 11/03/2018 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 20/07/2016 הורדה
נוסח פרסום 16/04/2018 הורדה
נוסח פרסום 16/04/2018 הורדה
נוסח פרסום 16/04/2018 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 20/07/2016 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 11/03/2018 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 11/03/2018 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 20/07/2016 הורדה