ג/ 9813

שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה ומסחר, שינוי למתאר, מג'דל שמס.

מטרת התוכנית


שינוי יעוד השטח החקלאי לתעשיה ומסחר, התאמת יעודי השטח למצב הקיים, הרחבת אזור התעשיה ב- 24.8 דונם ואזור מסחרי ב- 22.8 דונם לפיתוח הכפר.
הקטנת רוחב דרך מקומית מ- 40 מ' ל- 30 מ' וכן את קווי הבנין מ- 50 מ' ל 15 מ' משפת הדרך.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 81,110 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 08/11/2007 תאריך פרסום: 08/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5735. עמוד: 475. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 09/10/2007 תאריך פרסום בעיתון: 09/10/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/10/2007. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 09/10/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 11/09/2007
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית לא אושרה 12/12/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 01/11/2006
החלטה בדיון באישור תכנית 13/11/2001
פרסום להפקדה ברשומות 02/04/2001 תאריך פרסום: 02/04/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4977. עמוד: 2201. שנה עברית: התשסא . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 25/03/2001 תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 28/02/2001
החלטה בדיון בהפקדה 23/07/1997
קבלת תכנית 18/03/1997

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 31 תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליה אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית ג/ 6012 תחנת תידלוק על כביש מסעדה מגדל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 6192 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 8486 ביטול תוכנית מפורטת מספר ג / 1094, מחצבת העמק בחלק' גושים 16560, 16825 נצרת. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19286 שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה ומסחר, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי
תוכנית מח/ מק/ 9813/ 12/ 6 שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה ומסחר, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20014 שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה ומסחר, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי
תוכנית ג/ 19789 שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה ומסחר, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי
תוכנית ג/ 19132 שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה ומסחר, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי
תוכנית ג/ 21741 שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה ומסחר, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 14855 שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה ומסחר, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19849 שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה ומסחר, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה
תוכנית 256-0419291 שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה ומסחר, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי
תוכנית 256-0643924 שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה ומסחר, שינוי למתאר, מג'דל שמס. החלפה
תוכנית ג/ 21220 שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה ומסחר, שינוי למתאר, מג'דל שמס. כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 04/06/2007
פרוטוקול הורדה